Karen Glistrup
 

Om www.snak-om-det.dk  

Denne hjemmeside samt Facebook SNAKOMDET og Nyhedsbrevet SNAKOMDET er oprindelig oprettet af forfatter, familie- og psykoterapeut mpf Karen Glistrup.
Gennem et par årtier har hun hjulpet forældre til at få brudt fortielser og snakket med deres børn om den virkelighed, de var sammen om. Karen har undervist professionelle i, hvordan de kan facilitere den gode samtale mellem forældre og børn om de emner, som vi ofte viger udenom. Hendes bøger vinder anerkendelse hos både børn, forældre, fagfolk og videnskaben, og flere er udkommet på udenlandske forlag.

Hensigten med universet SNAK OM DET er således at inspirere alle til at bryde fordomme og tabuer så tidligt som muligt. En større åbenhed overfor børnene vil fremme trivsel, forståelse, respekt og medmenneskelighed mellem børn såvel som voksne.
Målgruppen er forældre, professionelle og andre mennesker i børnenes og forældrenes nære netværk. Altså os alle sammen. 

SNAK OM DET -  en bog, en forening, og nu en FOLKEBEVÆGELSE 

Da Karen Glistrups bog "Hvad børn ikke ved... har de ondt af", udkom første gang i 2002, vakte den genkendelse hos mange voksne, der som børn selv oplevede fortielsernes skadelige aftryk.  Mange fik øje på, hvordan skam, skyld og forkerthedsfølelser har fulgt dem gemmen livet. 
Ligeledes har bogen "Snak om det... med alle børn", med sin helt særlige udforming i tekst og billeder til både små og store, vist sig at være et godt redskab til at få gang i snakken - både i familien og i skolen. 

Et kollektivt ønske om større åbenhed overfor børn om livets vanskelige følelser og oplevelser spreder sig, og i 2014 stiftedes den frivilligt drevne Landsforening "Snak om det...". Foreningens mål har været at bidrag til at bryde tabuer i børnehøjde og fremme trivslen blandt børn og unge.

Foreningen har bidraget til, at "Snak om det..." idag har over 6000 følgere på Facebook, og flere fonde (TrygFonden, Hede Nielsens Fond, Engell Friis Fonden og Drostfonden har støttet, at bogen "Snak om det..." er kommet i hænderne på børn og forældre. Smukfondens støtte bidrog til, at en sygeplejerske, en socialrådgiver og en pædagog i sommeren 2018 fik en gratis plads på Karen Glistrups succesfulde kursus "Hvad børn ikke ved... har de ondt af"

Forfatter og familieterapeut Jesper Juul var protektor for Landsforeningen "Snak om det...". Han skrev et lille manifest, hvor han med sin enkle og klare stemme udtrykker, hvorfor det er, vi skal snakke åbent med børnene om den virkelighed, vi er sammen med dem om  Læs her


Jesper_Juul.jpg

Fra 2014 - 2018 har domænet snak-om-det.dk været udlånt til Landsforeningen "Snak om det...". 
Bestyrelsen måtte desværre konstatere, at det var vanskeligt at finde tilstrækkelig tid til at drive en ambitiøs forening med frivillige kræfter, og foreningens medlemmer bakkede op om oplægget fra formand Vibeke Lubanski,  

Foreningen Snak-om-det blev dannet d. 16. september 2014 af nogle engagerede mennesker, der ønskede at støtte op om, at få budskabet fra Karen Glistrups bog ”Snak-om-det” ud til mange flere familier, der er ramt af svære livsomstændigheder. Foreningen har lykkedes med at engagere mange i arbejdet i løbet af de fire år, den har eksisteret, og har i dag 60 medlemmer samt et stort antal støtter. Foreningens nuværende bestyrelse har dog desværre måttet konstatere, at det har været vanskeligt at engagere frivillige bestyrelsesmedlemmer i tilstrækkelig grad, til at foreningen kan komme til at blive stærk og levedygtig. Karen har været med i alle bestyrelsens snakke omkring foreningens fremtid, og det er i et tæt samarbejde og med opbakning fra hende, at vi nu vælger at opløse foreningen. 

Budskabet om, at vi skal snakke med børnene om svære livsomstændigheder er ikke blevet mindre relevant. Tværtimod! Og Karen Glistrup vil arbejde videre med at sprede dette budskab via kurser og hendes facebook-side Snakomdet, - og vi, der har været aktive i bestyrelsen og foreningen, vil fortsat bakke hende op, og selvfølgelig selv arbejde videre med at få budskabet ud i alle relevante sammenhænge via vores daglige arbejde.

De medlemsmidler foreningen har til sin rådighed foreslår bestyrelsen at anvende til at udsende bogen Snak-om-det til en række relevante fagpersoner, som Karen vil være med til at pege på, som igen kan formidle bogen videre til den vigtigste målgruppe: de berørte familier.

 

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

En hilsen til alle, som har bakket op om Landsforeningen 'Snak om det... '

Forside_3._udgave_Snak_om_det....png

Hent uddrag af bogen 

Efterskrift i bogen "Snak om det... med alle børn"

For bare få årtier siden var der stort set enighed om, at børn ikke skulle involveres I svære ting i livet som sygdom og død. Man forestillede sig, at man kunne skåne børn ved at tie overfor dem.

I dag ved vi, at børn oplever og sanser langt mere, end vi aner. Især når derer noget galt. De er bekymrede og nysgerrige, og de ønsker viden om det, der sker omkring dem.

Stadig flere rammes af psykiske lidelser, så alle børn vil opleve det hos nogen, de kender. Enten i deres egen familie eller hos en kammerat. Derfor bør alle børn også vide noget om psykiske lidelser. Mere end det, de hører i medierne!

Men både forældre og andre voksne er usikre på at bringe emnet på banen, for de jo selv er vokset op med tabuerne. Der mangler simpelthen et sprog.

Bogen Snak om det ... med alle børn har jeg derfor skabt som en inspiration til at finde et sprog. Bogen er som en ’maggieterning’ af de samtaler, jeg gennem årene har haft med ramte familier. Det viser sig, at Pia Olsens billeder i samspil med de små tekster, kan spejle børn, unge og voksne på en måde, så skammen og følelsen af at være forkert mindskes. Det viser sig også, at bogen kan hjælpe forældre til selv at få taget hul på den vigtige snak om virkeligheden, som de fleste vægrer sig ved.

Jeg håber, at bogen kan inspirere til en masse nye samtaler mellem børn og voksne
- om tanker og følelser
- om psykiske lidelser
- om glæde og smerte
- om det gode liv mellem mennesker

De bedste hilsner fra
Karen Glistrup

hjerte.png

foto1.JPG

Mette Søndergaard, som blev kendt fra TV-udsendelsen 'Gal eller normal', fik ideen til at stifte Landsforeningen "Snak om det..."
Mette døde d. 16. juni 2017, men hendes drøm lever videre.
Læs mindeord v. Karen Glistrup

 

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Tilmeld Nyhedsbrev:  Email      Følg med på facebook