Karen Glistrup
 

Om bogen
"Snak om det... med alle børn"

Bogens idé er at bidrage til nye samtaler mellem børn og voksne.

Om tanker og følelser. Om psykiske lidelser. Om glæde og smerte. Om det gode liv mellem mennesker.

Den er på én gang skrevet for både børn og voksne

De fleste opslag indeholder:

Børn kan læse bogen alene, eller voksne kan bruge bogen som en hjælp til at snakke med børnene. Teksten til børn giver de voksne et indblik i børns tanker og oplevelser. Og teksten til voksne kan sagtens læses af børn, der gerne vil have mere at vide. 

Bogen har ca. tre dele

En del fortæller noget om sindet og psyken, angst, depression, stress, traumer og PTSD
En anden del handler om børn, der oplever psykisk lidelse i familien
Endelig giver bogen idéer til hvordan vi kan snakke med børnene om det hele 

Det er aldrig børnene skyld!

Bogens vigtige ærinde er at skabe åbenhed og formidle viden for på en måde at forebygge fordomme hos børnene. Alle børn får viden, de børn, der har syge forældre bliver klar over, at det hele ikke er deres skyld, og børn, der har brug for hjælp, får måske mod til at fortælle det.

Trods værkets lille omfang på 56 sider, kommer det ind på de allersværeste temaer omkring de psykiske lidelser. Børn og voksne mødes i et sprog, som i samspil med Pia Olsens stemningsfulde illustrationer på en gang er klart og kærligt.

Sæt ikke bogen op på hylden.

Lad endelig bogen ligge frit tilgængelig, så børnene kan bladre og læse selv.

Læs også sammen, udforsk emnet og snak om billederne. Fortæl om dine egne tanker og vær opmærksom på, hvad børnene måtte blive optagede af. Bliv her. Lyt og snak videre.

God læselyst til alle.

I skolen: Bogen kan anvendes til alle alderstrin.

Undervisningsministeriet EMU, anbefaler bogen "Snak om det... med alle børn" til undervisning og til samtaler med børn i dagtilbud.

Hvis du benytter Psykiatrifondens undervisningsmateriale, "Snak om det" , er det oplagt at lade børnene læse bogen i 'læs-selv-tiden' og snakke med dem på klassen om det, de bliver optagede af.

Lad børnene låne bogen med hjem og send forældrene en opfordring om at læse med og snakke med børnene om det, der måtte optage dem.

OBS! Bemærk at bogen findes på både dansk og engelsk, så f.eks. engelsktalende flygtningefamilier kan få mulighed for at læse med. Den engelske version kan selvfølgelig også anvendes i engelskundervisningen.
OBS! Bemærk også at der gives 30 % rabat ved køb af klassesæt.

 

e - bog "Snak om det... med alle børn"

forside300pixel.jpg

TrygFonden har evalueret bogen
Læs evalueringen her.

Køb bogen her

Flyer med kort info om bogen kan hentes her

Fortæl det på opslagstavlen:
SNAK OM DET

HENT PLAKAT - laminiér og hæng op f.eks. i daginstitutionen og i lægens venteværelse

Skrmbillede_2017-10-19_12.51.23.png

Interview på TV2 Lorry i forbindelse med bogens første udgivelse i 2011

Radioindslag om bogens første udgave

Tilmeld Nyhedsbrev:  Email      Følg med på facebook