Karen Glistrup
 

Om bogen
"Snak om det... med alle børn"

Bogens idé er at bidrage til nye samtaler mellem børn og voksne.

Om tanker og følelser. Om psykiske lidelser. Om glæde og smerte. Om det gode liv mellem mennesker.

Den er på én gang skrevet for både børn og voksne

De fleste opslag indeholder:

Børn kan læse bogen alene, eller voksne kan bruge bogen som en hjælp til at snakke med børnene. Teksten til børn giver de voksne et indblik i børns tanker og oplevelser. Og teksten til voksne kan sagtens læses af børn, der gerne vil have mere at vide. 

Bogen har ca. tre dele

En del fortæller noget om sindet og psyken, angst, depression, stress, traumer og PTSD
En anden del handler om børn, der oplever psykisk lidelse i familien
Endelig giver bogen idéer til hvordan vi kan snakke med børnene om det hele 

Det er aldrig børnene skyld!

Bogens vigtige ærinde er at inspirere til et sprog, som både kan bidrage til åbenhed og formidle viden. Åbenhjertige samtaler om de tabuiserede emner forebygger fordomme hos børnene og forbedrer trivslen. Alle børn får viden, og de børn, der har syge forældre bliver klar over, at det hele ikke er deres skyld. Børn, der har brug for hjælp, får måske mod til at fortælle om deres situation.

Karen Glistrup som skrev bogen, har sat sig for at skabe en 'maggiterning' med indhold fra de mange samtaler, hun har gennemført med ramte familier, og det er lykkedes på fineste vis. Trods værkets lille omfang på 56 sider, kommer det ind på de allersværeste temaer omkring de psykiske lidelser. Børn og voksne mødes i et sprog, som i samspil med Pia Olsens stemningsfulde illustrationer på en gang er klart og kærligt.

Sæt ikke bogen op på hylden.

Lad endelig bogen ligge frit tilgængelig, så børnene kan bladre og læse selv.

Læs også sammen, udforsk emnet og snak om billederne. Fortæl om dine egne tanker og vær opmærksom på, hvad børnene måtte blive optagede af. Bliv her. Lyt og snak videre.

God læselyst til alle.

I skolen: Bogen kan anvendes til alle alderstrin.

Undervisningsministeriet EMU, anbefaler bogen "Snak om det... med alle børn" til undervisning og til samtaler med børn i dagtilbud.
Forhør det lokale CFU, om de har klassesæt til udlån. 

Psykiatrifondens undervisningsmateriale, "Snak om det" er udviklet på baggrund af bogen "Snak om det... med alle børn".
Lad børnene læse bogen i 'læs-selv-tiden', lad dem snakke sammen i små grupper om det, de bliver optagede af. Så er snakken igang :)
Lærer Charlotte Studtmund Klausen har anvendt bogen i sin 9.klasse. Læs hendes feedback

Lad også børnene tage bogen med hjem, så forældrene kan læse med og snakke med børnene om det, der måtte optage dem.

OBS! Bemærk at bogen kan købes på både dansk og engelsk, så f.eks. engelsktalende flygtningefamilier kan få mulighed for at læse med. Den engelske version kan selvfølgelig også anvendes i engelskundervisningen.


 

e - bog "Snak om det... med alle børn"

forside300pixel.jpg

TrygFonden har evalueret bogen
Læs evalueringen her.

Flyer med kort info om bogen kan hentes her

Maria Bødiker anbefaler Karen Glistups bog "Snak om det... med alle børn", Sindets dag, Dokk1, Aarhus, 2017

Fortæl det på opslagstavlen:
SNAK OM DET

HENT PLAKAT - laminiér og hæng op f.eks. i daginstitutionen og i lægens venteværelse

Skrmbillede_2017-10-19_12.51.23.png

Interview på TV2 Lorry i forbindelse med bogens første udgivelse i 2011

Radioindslag om bogens første udgave

Tilmeld Nyhedsbrev:  Email      Følg med på facebook